zero2hero poslovni spid dejting

Zero2Hero poslovni spid dejting

U sredu 17. aprila, u Prostoru u Petrovaradinu, održan je prvi Zero2Hero poslovni spid dejting za mlade u Novom Sadu u organizaciji Centra za omladinski rad i DaFED-a.

Spid dejting je organizovan u okviru projekta „My Career from Zero to Hero“ koji predstavlja inovativni model za povećavanje zapošljivosti mladih. Model uspešno kombinuje metodologiju omladinskog rada, tehničko informatičku edukaciju i praksu.  Poštujući „one-stop-shop“ metodologiju, međusektorsku saradnju i potrebe i mladih i poslodavaca, oprema mlade ljude ujedno i tehničkim i prenosivim veštinama.

U okviru IT edukacije mladi su pohađali početni kurs za veb dizajn i frontend development za vreme koga su naučili osnove CSS i HTML, odnosno da naprave statički vebsajt. Deo edukacije koji se odnosi na prenosive veštine, mladi su usvojili primenom metodologije omladinskog rada, za vreme koje su razvili komunikacijske veštine, veštine javnog nastupa, timskog rada i upravljanja konfliktima.

23 mladih koji su uspešno završili početni kurs „My Career from Zero to Hero“ za veb dizajn, frontend development i prenosive veštine, imali su prilike da u formi kratkih poslovnih sastanaka razgovaraju o mogućnostima zapošljavanja sa predstavnicima i predstavnicama IT kompanija u Novom Sadu.

Veliko interesovanje za događaj je samo potvrdilo da predloženi model odgovara i na potrebe poslodavaca i na potrebe mladih koje se ogledaju u povećanju zapošljivosti, odnosno “opremanju” mladih znanjem i veštinama u skladu sa zahtevima savremenog tržišta.

Pozitivne utiske dele i poslodavci i mladi, ističući da su ovakvi događaji više nego potrebni i da ih treba češće organizovati. “Celokupan utisak je sjajan! Zaista sam oduševljena sajtovima koji su neki od polaznika napravili, i u tehničkom smislu, i u smislu dizajna. Ne bih rekla da se radi o početnicima.” kaže jedna od predstavnica IT kompanija.

Mladi ovaj događaj vide kao mogućnost da stupe u kontakt sa poslodavcima, za šta navode da nemaju često prilike. Takođe, nadaju se da će u skorijoj budućnosti dobiti i neke konkretne ponude za saradnju. Smatraju da bi ovakvih projekata trebalo da bude što više jer omogućavaju mladima da steknu praktična znanja i veštine koje često izostanu u okviru formalnog sistema obrazovanja.